Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Aleš Přichystal
Identifikačné číslo: 20104
Univerzitný e-mail: prichystal [at] is.vspp.cz
 

     
Vedené práce     
Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na VŠPP.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Vojtěch Bek
Využití strukturálních fondů EU pro infrastrukturní projekty měst a obcí
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Monika Fabiánová
Praktické využití evropských strukturálních fondů na zvýšení ekonomického potenciálu regionů ČR.
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Jähnke
Strukturální fondy EU - jejich struktura a čerpání v praxi
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Kraus, DiS.
Změny v podmínkách programu podpory ICT a SS v rámci OP PIK
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Radim Michálek
Podpora malých a středních podniků v ČR prostřednictvím OP Podnikání a inovace
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Palkovič
Strukturální fondy EU - jejich struktura a čerpání v praxi
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Barbora Preyová
Využití strukturálních fondů EU pro infrastrukturní projekty měst a obcí
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Soňa Štefániková
Podpora podnikatelskému sektoru prostřednictvím OP Podnikání a inovace
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná