Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Identifikačné číslo: 20133
Univerzitný e-mail: pastrnak [at] is.vspp.cz
 
Učitel - Katedra práva (VŠPP)
Sekretariát - Katedra práva (VŠPP)

     Výučba
     
Vedené práce
     
Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na VŠPP.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Petra Andrisová
Způsoby řešení úpadku podle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. se zaměřením na konkurzní řízení po zrušení schváleného oddlužení
január 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martina Baďurová, DiS.
Nekalá soutěž. Skutková podstata klamavé reklamy.
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Hana Batorková
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Milena Bejvl
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Milena Bejvl
Právní postavení představenstva akciové společnosti
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Jana Beránková
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je odovzdanáDP
Autor: Bc. Roman Body
Společnost s ručením omezeným a její orgány
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslava Bosmanová
Jednotlivé fáze zadání veřejné zakázky
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Mgr. et Mgr. Dana Boučková
Veřejné zakázky z pohledu zadavatelů (analýza pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek)
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Mgr. Martina Brandejsová
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Mgr. David Brhlík
Valná hromada akciové společnosti a její význam pro řízení společnosti
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lucie Burešová
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Jana Cáblová
Zrušení a likvidace obchodních společností
december 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Petr Čepa
Ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy o úvěru
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Mgr. Petr Čepa
Zrušení a likvidace obchodních společností
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Červenková
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Veronika Čtrnáctá
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jana Dančišáková
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Ladislav Fajmon
Základy kontraktace v realitní oblasti
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Hana Fišerová, DiS.
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Slávka Gogová
Privatizace bytového domu a založení bytového družstva
október 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Ing. Veronika Gregušová
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Miloš Havlík
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mgr. Pavel Havlík
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Barbora Chlumská
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. et Bc. Petra Janáková
Zastoupení podnikatele v obchodních vztazích
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michaela Jančiová
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martina Jiranová
Komparace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nového zákona o zadávání veřejných zakázek
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Hana Jochmanová
Základy kontraktace v realitní oblasti
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Eva Jonáková
Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Oleg Karasev
Společnost s ručením omezeným - komparativní pohled ČR a Ruské federace
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Vladislav Karasev
Statutární orgán podnikatele - komparativní pohled ČR a Ruské federace
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Petr Katrev
Společnost s ručením omezeným a její orgány
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Mgr. Jan Kobza
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Kateřina Kolací
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Koleňáková
Komparace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Mgr. Jitka Kopáčová
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK) se zaměřením na obsah stanov
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Petr Kowanda
Obchodní podíl v s.r.o. jako předmět právních vztahů
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Hana Kubantová
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
december 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Robert Lebeda
Zajištění pohledávek v obchodním styku
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Mgr. Lukáš Líška
Zajištění pohledávek v obchodním styku a možnosti jejich vymáhání
august 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Šárka Macurová
Valná hromada s.r.o. a a.s. (pojem, působnost)
august 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Ing. Jana Macháčková
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Silvie Marhanová
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Mgr. Marek Maule
Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Alice Nerglová Miller
Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Ondřej Novák
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristýna Nováková
Kapitálové obchodní společnosti a jejich povaha
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Radek Novák
Právní postavení představenstva akciové společnosti
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jonáš Novotný
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jonáš Novotný
Valná hromada akciové společnosti
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Monika Ocásková
Představenstvo a.s., postavení jeho členů
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Tomáš Pavlát
Nekalá soutěž, právní úprava, skutkové podstaty
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Hung Pham Tien
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Jan Rmoutil, MBA
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Barbora Satrapová
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Mgr. Gizela Savková, MBA
GDPR v podnikatelské praxi
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Mgr. Gizela Savková, MBA
Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Pavel Schenk, BBA
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Mgr. Pavel Schenk, BBA
Způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Ivo Schneiderka, MBA
Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Sotl
Zajištění pohledávek v obchodním styku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Jozef Strelčík, LL.M.
Valná hromada u společnosti s ručením omezeným
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Igor Střelec
Založení akciové společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Elena Szabová
Forma akcií a transparentnost akciových společností
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Mgr. Elena Szabová
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Mgr. Bohumír Šebek
Statutární orgán podnikatele
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Šídová
Obchodní firma a její ochrana
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je odovzdanáDP
Autor: Bc. Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.
Problematika uzavírání smluv a jejich specifika ve vztahu k podnikatelům
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Andrea Tříletá
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Mgr. Lenka Tučková
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Mgr. Lenka Tučková
Zadávání veřejných zakázek Problematika veřejných zakázek ve stavebnictví
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Petr Urban
Založení společnosti s ručením omezeným podle ZOK
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jan Vávra
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Mgr. Ing. Pavel Zajíček
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Sholpan Zhumkaziyeva
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná