Persons at VŠPP

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Dragon
Identification number: 20160
University e-mail: dragonv [at] is.vspp.cz
 
Head of department - Marketingové oddělení (VŠPP)

Contacts     
     
Lesson     
Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Formulation of the organization's marketing strategy to maintain future competitiveness
Written by (author):
Department: Katedra marketingu (VŠPP)
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Formulace marketingové strategie organizace pro udržení budoucí konkurenceschopnosti
Summary:Diplomová práce se zabývá formulací dlouhodobé strategie konkurenceschopnosti organizace na trhu vysokoškolského vzdělávání. Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii a vhodné doporučení pro zlepšení pozice na trhu soukromých vysokých škol pro období příštích pěti až sedmi let. Diplomová práce klade důraz na analýzu stávající segmentace trhu a klade si za cíl definici nových tržních příležitostí vycházejících z pochopení změn a megatrendů doby a jejich reformulace tržních segmentů.
Key words:
Marketing, Segmentace, Targeting, Positioning, Situační analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Vladimír Vavrečka, CSc..