Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Identifikačné číslo: 20193
Univerzitný e-mail: sousa [at] is.vspp.cz
 
Učitel - Katedra práva (VŠPP)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Právotvorné orgány v československých ústavách v letech 1945 - 1992
Autor: Bc. Vladimír Ďačenko
Pracovisko: Katedra práva (VŠPP)
Vedúci práce: JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Oponent:doc. JUDr. Vladimír Kindl
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Právotvorné orgány v československých ústavách v letech 1945 - 1992
Abstrakt:Tématem práce jsou právotvorné orgány v československých ústavách v letech 1945 - 1992.Bakalářská práce si v první kapitole klade za cíl vymezit pojem právotvorného orgánu a charakterizovat zákonodárný orgán v sytému dělby moci.V dalších kapitolách jsou charakterizovány zákonodárné sbory,především jejich kompetence, orgány a složení.
Kľúčové slová:Právotvorný orgán, Československé Ústavy, dělba moci