Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Identifikačné číslo: 23243
Univerzitný e-mail: matej [at] is.vspp.cz
 
Učitel - Katedra práva (VŠPP)
Sekretariát - Katedra práva (VŠPP)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Právní aspekty řešení pohledávek ve firmě
Autor: Bc. Ludmila Kočí, DiS.
Pracovisko: Katedra práva (VŠPP)
Vedúci práce: Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Oponent:JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Právní aspekty řešení pohledávek ve firmě
Abstrakt:Cílem této práce je na několika praktických příkladech ukázat problematiku řešení pohledávek ve firmách. Pohledávky řeší většina firem, a to jak po stránce účetnictví, tak po stránce jejich poměrně častého vymáhání právní cestou. Zejména v dnešní uspěchané době není neobvyklé, že neuhrazené pohledávky jsou často předmětem soudních sporů a tedy i ukončení dosavadních vzájemných dobrých vztahů. Neuhrazené pohledávky je nutno správně zaúčtovat ve firemním účetnictví, správně je případně zlikvidovat. Na praktických případech je uvedeno několik způsobů řešení pohledávek ve firmě, a to včetně právních aspektů. Práce se zabývá nejprve stručně právními formami podnikání, dále členěním, vymáháním a zánikem pohledávek, včetně občanského práva hmotného. Při řešení pohledávek dochází často k exekučnímu či insolventnímu řízení, kterým se v práci věnuji také. Soudní spory v rámci řešení pohledávek by měly být tou nejzazší cestou, bohužel v praxi k soudním sporům často dochází. V závěru jsou porovnány teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi ve firmách v rámci uvedených příkladů z praxe a jsou navržena jiná možná řešení pohledávek.
Kľúčové slová:Pohledávky, Právní aspekt, Vymáhání pohledávek, Exekuce, Insolventní řízení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Mgr. Matej Pekarik, Ph.D..