Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Identifikačné číslo: 23243
Univerzitný e-mail: matej [at] is.vspp.cz
 
Sekretariát - Katedra práva (VŠPP)

     
Výučba
     
Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a jeho implementace v praxi
Autor:
Pracovisko:
Katedra práva (VŠPP)
Vedúci práce:
Oponent:
JUDr. Saskia Poláčková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a jeho implementace v praxi
Abstrakt:
Diplomová práce na téma „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a jeho implementace v praxi“ je zaměřena v úvodní části na odlišnosti, které tímto nařízením vznikly oproti původnímu zákonu o ochraně osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také známé jako GDPR, nahrazuje od května 2018 původní legislativu jednotlivých členských státu Evropské unie zabývající se ochranou dat fyzických osob. Tímto nařízením je postiženo hodně orga-nizací působících jak na území ČR a tak i u ostatních členských států EU. V první fázi práce se zaměříme na historii a vývoj legislativy ochrany osobních údajů, dále v práci budeme pokračovat v tématu, které se týká nového nařízení. Do této části patří především tyto články: sjednocení územní působnosti, sankce a postihy za nedodržování nového nařízení, nové právo být zapomenut, vznik pozic pověřenců pro ochranu osobních údajů, také právo na přenos a další informace, které se k nařízení vztahují. Praktická část diplomové práce je zaměřena na dopady nového nařízení ve firemních procesech, a to v jednotlivých útvarech firem, jako jsou například ochrana osobních dat v personální činnosti firem. Tato část práce je modelována na konkrétní firmu s již existujícími procesy. Na tomto modelu poté bude demonstrován dopad nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výstupem a závěrem práce jsou obecná doporučení vedoucí k implementaci GDPR ve firmách. V závěru anotace lze hodnotit, že i když výsledky práce se vztahují ke konkrétní firmě, jsou snad-no aplikovatelné i pro jiné firmy a jednotlivé firemní procesy.
Kľúčové slová:GDPR, osobní údaje , obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přenositelnost, právo být zapomenut, anonymizace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Mgr. Matej Pekarik, Ph.D..