Persons at VŠPP

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identification number: 20028
University e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 

     Lesson
     
Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Recertification process according to ISO 9001:2016 at Profiprojekt s.r.o.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Proces recertifikace dle normy ISO 9001:2016 ve firmě Profiprojekt s.r.o.
Summary:Diplomová práce se zaobírá problematikou implementace aktualizované verze normy ČSN EN ISO 9001:2016 do stávajícího systému managementu kvality ve společnosti Profiprojekt s.r.o. Cílem diplomové práce je komparace norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 9001:2016, deskripce podstatných rozdílů a nových požadavků a následný návrh aktualizovaného systému managementu kvality dle nové normy. Teoretická část práce přináší stručný přehled pohledu na kvalitu a současné koncepce systému managementu kvality. Popisuje proces implementace systému managementu kvality do organizace dle norem řady 9000 a následný proces auditování a certifikace, včetně jejich jednotlivých etap. V praktické části je popsána šetřená společnost a je analyzován její stávající systém managementu kvality. Jsou analyzovány výsledky z auditů a je proveden rozbor dotazníkového šetření spokojenosti zákazníků. Závěrem je navržena úprava stávajícího systému managementu kvality a výsledek je předložen k ověření externímu auditorovi.
Key words:řízení kvality, SMK, ISO 9001

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..