Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Kontakty     
     
Vedené práce
     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zavádění standardů systému řízení do malé B2B firmy
Autor:
Pracovisko: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedúci práce:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Zavádění standardů systému řízení do malé B2B firmy
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému managementu kvality ISO 9001:2015 a systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013 do konkrétní malé B2B softwarové firmy. Teoretická část zkoumá specifické provozní aspekty dané firmy a předvídá očekáváné přínosy projektu implementace vybraných norem managementu kvality a bezpečnosti informací. Dále práce zkoumá smysl a cíle jednotlivých požadavků těchto no-rem. V praktické části diplomové práce jsou požadavky navázány na metodiky a nástroje ma-nagementu vhodné pro specifika dané firmy za účelem návrhu plánu implementace. Kde je to možné, návrh řeší kompatibilní požadavky obou implementovaných norem najednou. V závěru práce je předvedena konkrétní implementace vybraných částí návrhu.
Kľúčové slová:
ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, malá firma

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..