Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 

     
Výučba
     
Vedené práce
     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Motivační programy v prostředí konkrétní firmy a měření jejich účinnosti s návrhy na zlepšení
Autor: Ing. Pavel Kučera
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Motivační programy v prostředí konkrétní firmy a měření jejich účinnosti s návrhy na zlepšení
Abstrakt:Tato diplomová práce "Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení" analyzuje motivační systém firmy Continental HT Tyres, s. r. o. Otrokovice, kde s pomocí metody dotazníkového šetření zkoumá jeho současný stav a spokojenost zaměstnanců s ním. Na základě získaných dat a teoretických východisek řešené problematiky jsou navržena doporučení a opatření, která si kladou za cíl vést k zlepšení motivačního systému společnosti, zaměstnanců a tím i zvýšení jejich výkonu.
Kľúčové slová:
Motivační systém, Benefity, Zaměstnanci, Hodnocení, Motivace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..