Lidé na VŠPP

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikační číslo: 20028
Univerzitní e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

     Výuka
     
Vedené práce
     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců v prostředí České spořitelny, a. s.
Autor:
Pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců v prostředí České spořitelny, a. s.
Abstrakt:Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza způsobů, forem a postupů používaných pro získávání zpětné vazby od zákazníků a zaměstnanců konkrétní společnosti. První část diplomové práce se zaměřuje na teoretický výklad a vymezení základních pojmů a definic z této oblasti. Dále řeší teoretické postupy, které lze efektivně využít pro měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců. Praktická část se věnuje využití těchto teoretických znalostí a popisuje současnou situaci. Jsou zde rozepsány metody, které Česká spořitelna využívá. K těmto metodám jsou doplněny návrhy a postupy pro efektivnější formy získání této zpětné vazby. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální stav a navrhnout optimalizace, které by banka mohla efektivně využít a aplikovat do praxe.
Klíčová slova:
zaměstnanec, spokojenost, zákazník, loajalita, metody měření, Česká spořitelna, a.s.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..