Lidé na VŠPP

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikační číslo: 20028
Univerzitní e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 

          
Vedené práce
     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v podmínkách konkrétní stavební firmy
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Possibilities of use of selected principles of the Bata s management system in terms of concrete construction company
Abstrakt:The work focuses on the analysis of the essence of Baťa's management system (BMS) success. In the theoretical part, it first focuses on the description of Baťa's management system as a living organism, which is not governed by commands and directives but a useful mission in the form of public service. This creates a culture of relaxation and maximizing human potential. The essence of BMS and all successful corporate cultures is to create an enterprise as a social system that builds man. Man then engages in a business. This is what the basic principles of BMS are based on. It is a service to the public, understanding and using the interests of the co-workers and the principle of co-operation affected by this work. In the practical part, internal analysis of a small construction company is carried out and its results are compared with BMS parameters. A summary of the results is a description of the organization's strengths and weaknesses, the evaluation of which leads to the design of specific measures and goals of the organization's development. The proposed development goals concern in-house communication, establishment of self-government of centers, performance measurement and internal comparisons, profits, education and order.
Klíčová slova:
Bata's management system, public service, corporate culture features, business success