Lidé na VŠPP

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Identifikační číslo: 23243
Univerzitní e-mail: matej [at] is.vspp.cz
 
Učitel - Katedra práva (VŠPP)
Sekretariát - Katedra práva (VŠPP)

     
Výuka     
Vedené práce
     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a jeho implementace v praxi
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a jeho implementace v praxi
Abstrakt:
Diplomová práce na téma „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a jeho implementace v praxi“ je zaměřena v úvodní části na odlišnosti, které tímto nařízením vznikly oproti původnímu zákonu o ochraně osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také známé jako GDPR, nahrazuje od května 2018 původní legislativu jednotlivých členských státu Evropské unie zabývající se ochranou dat fyzických osob. Tímto nařízením je postiženo hodně orga-nizací působících jak na území ČR a tak i u ostatních členských států EU. V první fázi práce se zaměříme na historii a vývoj legislativy ochrany osobních údajů, dále v práci budeme pokračovat v tématu, které se týká nového nařízení. Do této části patří především tyto články: sjednocení územní působnosti, sankce a postihy za nedodržování nového nařízení, nové právo být zapomenut, vznik pozic pověřenců pro ochranu osobních údajů, také právo na přenos a další informace, které se k nařízení vztahují. Praktická část diplomové práce je zaměřena na dopady nového nařízení ve firemních procesech, a to v jednotlivých útvarech firem, jako jsou například ochrana osobních dat v personální činnosti firem. Tato část práce je modelována na konkrétní firmu s již existujícími procesy. Na tomto modelu poté bude demonstrován dopad nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výstupem a závěrem práce jsou obecná doporučení vedoucí k implementaci GDPR ve firmách. V závěru anotace lze hodnotit, že i když výsledky práce se vztahují ke konkrétní firmě, jsou snad-no aplikovatelné i pro jiné firmy a jednotlivé firemní procesy.
Klíčová slova:GDPR, osobní údaje , obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přenositelnost, právo být zapomenut, anonymizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Matej Pekarik, Ph.D..