Učebne

Vyberte si, prosím, budovu vo vybranom areáli. Výber urobte kliknutím na ikonu v stĺpci Výber budovy.

Areál:
Sokolov

Označenie budovy
Názov
PodrobnostiPočet učební
Výber budovy
SO
Sokolov
5