Učebne

Vyberte si, prosím, budovu vo vybranom areáli. Výber urobte kliknutím na ikonu v stĺpci Výber budovy.

Areál:
Ostrava

Označenie budovy
Názov
Podrobnosti
Počet učební
Výber budovy
OV
Ostrava
35