Učebne

Táto aplikácia zobrazuje podrobnosti o areáli.

Areál: Sokolov

Názov
Hodnota
Názov: Sokolov
Skratka:
SO
Adresa: 5. května 655
Sokolov
356 01
Telefón na vrátnicu: nezadaný