Učebne

Táto aplikácia zobrazuje podrobnosti o areáli.

Areál:
Ostrava

Názov
Hodnota
Názov:
Ostrava
Skratka: OV
Adresa:
Michálkovická 1810/181
Ostrava - Slezská Ostrava
710 00
Telefón na vrátnicu:
+420 595 228 111