Pracoviště - Katedra práva

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefon: +420 270 001 132
Fax: -- neuveden --
E-mail: kp@vspp.cz