Pracoviště - Katedra práva

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefon: +420 270 001 132
Fax: -- neuveden --
E-mail: kp@vspp.cz
Sekretariát: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., Mgr. Matej Pekarik, Ph.D., prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.