Pracoviská - Katedra práva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefón: +420 270 001 132Fax: -- neuvedené --E-mail: kp@vspp.cz
Vedúci: JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Sekretariát: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., Mgr. Matej Pekarik, Ph.D., prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém