Pracoviská - Katedra práva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefón: +420 270 001 132
Fax: -- neuvedené --E-mail: kp@vspp.cz
Vedúci: JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Sekretariát: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., Mgr. Matej Pekarik, Ph.D., prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém