Pracoviská - Katedra práva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefón: +420 270 001 132
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kp@vspp.cz
Vedúci: JUDr. David Šmíd, Ph.D.
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciZáverečné práce