Pracoviště - Katedra marketingu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra marketingu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: kmhp@vspp.cz