Pracoviště - Katedra marketingu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra marketingu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: kmhp@vspp.cz
Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Sekretariát: doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD., Mgr. Jozef Bohunický, PhD., prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D., PhDr. Ivana Bulanda, PhD., doc. Ing. Václav Nétek, CSc., Ing. Michal Červinka, Ph.D., Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat