Pracoviská - Katedra marketingu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra marketingu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: kmhp@vspp.cz
Vedúci: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Sekretariát: doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD., Mgr. Jozef Bohunický, PhD., prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D., PhDr. Ivana Bulanda, PhD., doc. Ing. Václav Nétek, CSc., Ing. Michal Červinka, Ph.D., Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.