Pracoviská - Katedra marketingu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra marketingu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kmhp@vspp.cz
Vedúci: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.