Pracoviská - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
SO|||PO
|
Kni
|
KBKS
|
KM||KP|

Rektorát
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --

Kvestorát
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Bc. Jan Krčmař, Denisa Hájková, Aleš Basta, Ing. Andrea Malcharková

Studijní oddělení
Telefón: +420 270 001 110, +420 270 001 117, +420 595 228 130, +420 595 228 150
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Simona Vainerová, Mgr. Nikola Najzarová, Ing. Iva Juříková, Mgr. Kristina Svobodová, Ing. Lucie Davídková
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam

Marketingové oddělení
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Vladimír Dragon

Oddělení pro spolupráci s praxí
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Personální oddělení
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava (Slezská Ostrava)
Telefón: +420 595 228 124, +420 739 527 111
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Knihovna
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Jan Krčmař
Sekretariát: -- neuvedené --

Katedra bezpečnostních a kriminologických studíí
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Katedra marketingu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kmhp@vspp.cz
Sekretariát: doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD., Mgr. Jozef Bohunický, PhD., prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D., PhDr. Ivana Bulanda, PhD., doc. Ing. Václav Nétek, CSc., Ing. Michal Červinka, Ph.D., Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.

          Oddělení aplikované informatiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.

Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefón: +420 270 001 132
Fax: -- neuvedené --E-mail: kp@vspp.cz

Katedra cizích jazyků
Vltavská 585/14, 15000 Praha - Podnikání: Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kj@vspp.cz
Sekretariát: Ing. Mgr. Petra Ležáková