Pracoviště - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

REK|KVE|SO|MO|OSP|PO|Kni|KBKS|KM|KPM|KP|KCJ

Rektorát
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Zuzana Potočárová
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam

Kvestorát
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Jaroslav Beneš
Sekretariát: Bc. Jan Krčmař, Denisa Hájková, Aleš Basta, Ing. Andrea Malcharková
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Studijní oddělení
Telefon: +420 270 001 110, +420 270 001 117, +420 595 228 130, +420 595 228 150Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
Sekretariát: Mgr. Nikola Najzarová, Ing. Iva Juříková, Mgr. Kristina Svobodová
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Marketingové oddělení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Vladimír Dragon
Sekretariát: Mgr. Nikola Najzarová, Ing. Adriana Holubová
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Oddělení pro spolupráci s praxí
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Personální oddělení
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava (Slezská Ostrava)
Telefon: +420 595 228 124, +420 739 527 111Fax: -- neuveden --E-mail: martina.teperova@vspp.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Knihovna
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Jan Krčmař
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Katedra bezpečnostních a kriminologických studíí
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Katedra marketingu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: kmhp@vspp.cz
Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Sekretariát: doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD., Mgr. Jozef Bohunický, PhD., prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D., PhDr. Ivana Bulanda, PhD., doc. Ing. Václav Nétek, CSc., Ing. Michal Červinka, Ph.D., Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

Katedra podnikání a managementu
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: kpm@vspp.cz
Vedoucí: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Sekretariát: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., Ing. Kamila Beňová, prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D., PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D., Ing. Jiřina Krajčová, Ph.D., Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Ing. Ján Dvorský, PhD., Ing. Vendula Fialová, Ph.D., Ing. Mgr. Daniel Toth, Dr., Ph.D., PhDr. Lukáš Durda, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

          Oddělení aplikované informatiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Sekretariát: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam

Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefon: +420 270 001 132Fax: -- neuveden --E-mail: kp@vspp.cz
Vedoucí: JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Sekretariát: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., Mgr. Matej Pekarik, Ph.D., prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

Katedra cizích jazyků
Vltavská 585/14, 15000 Praha - Podnikání: Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: kj@vspp.cz
Vedoucí: Ing. Mgr. Petra Ležáková
Sekretariát: Mgr. Jan Skipala
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamPřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamPřehled vypsaných témat