Pracoviště - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

REK|KVE|SO|MO|OSP|PO|Kni|KBKS|KM|KPM|KP|KCJ

Rektorát
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Sekretariát: Ing. Zuzana Potočárová, Mgr. Elen Kopecká
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Kvestorát
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Jaroslav Beneš
Sekretariát: Věra Pintešová, Bc. Jan Krčmař, Denisa Hájková, Aleš Basta, Ing. Lucie Švajná, Ing. Andrea Malcharková
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Studijní oddělení
Telefon: +420 270 001 110, +420 270 001 117, +420 595 228 130, +420 595 228 150Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
Sekretariát: Mgr. Nikola Najzarová, Ing. Iva Juříková, Ing. Erika Schmidtová, DiS., Mgr. Kristina Svobodová
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Marketingové oddělení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Vladimír Dragon
Sekretariát: Ing. Adriana Holubová
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Oddělení pro spolupráci s praxí
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Personální oddělení
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava (Slezská Ostrava)
Telefon: +420 595 228 124, +420 739 527 111Fax: -- neuveden --E-mail: martina.teperova@vspp.cz
Vedoucí: Ing. Martina Teperová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Knihovna
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Jan Krčmař
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Katedra bezpečnostních a kriminologických studíí
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Katedra marketingu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: kmhp@vspp.cz
Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Sekretariát: doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD., prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., PhDr. Ivana Bulanda, PhD., doc. Ing. Václav Nétek, CSc., Ing. Michal Červinka, Ph.D., Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

Katedra podnikání a managementu
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: kpm@vspp.cz
Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Sekretariát: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, Ing. Kamila Beňová, prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D., PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D., Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Ing. Filip Ježek, Ph.D., Ing. Vendula Fialová, PhDr. Lukáš Durda, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

          Oddělení aplikované informatiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Sekretariát: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., RNDr. Martin Čajánek, Ph.D., RNDr. Zdeněk Taussik
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam

Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefon: +420 270 001 132Fax: -- neuveden --E-mail: kp@vspp.cz
Vedoucí: JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Sekretariát: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D., JUDr. Zdeňka Ponitz, doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., Mgr. Matej Pekarik, Ph.D., prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., JUDr. Saskia Poláčková, Ph.D., JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

Katedra cizích jazyků
Vltavská 585/14, 15000 Praha - Podnikání: Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: kj@vspp.cz
Vedoucí: Ing. Mgr. Petra Ležáková
Sekretariát: Mgr. Jan Skipala
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamPřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamPřehled vypsaných témat