Pracoviště - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

REK|KVE
|
SO
|
MO|OSP
|
|
Kni
|
|
KM
|
|KP
|
KCJ

Rektorát
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --

Kvestorát
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Studijní oddělení
Telefon: +420 270 001 110, +420 270 001 117, +420 595 228 130, +420 595 228 150
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Simona Vainerová, Mgr. Nikola Najzarová, Ing. Iva Juříková, Mgr. Kristina Svobodová, Ing. Lucie Davídková
Zaměstnanci
Telefonní seznam

Marketingové oddělení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Vladimír Dragon

Oddělení pro spolupráci s praxí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Personální oddělení
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava (Slezská Ostrava)
Telefon: +420 595 228 124, +420 739 527 111Fax: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Knihovna
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Katedra bezpečnostních a kriminologických studíí
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Katedra podnikání a managementu
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: kpm@vspp.cz
Vedoucí: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Sekretariát: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., Ing. Kamila Beňová, prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D., PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D., Ing. Jiřina Krajčová, Ph.D., Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Ing. Ján Dvorský, PhD., Ing. Vendula Fialová, Ph.D., Ing. Mgr. Daniel Toth, Dr., Ph.D., PhDr. Lukáš Durda, Ph.D.

          
Katedra práva
Vltavská 585/14, 15000 Praha
Telefon: +420 270 001 132
Fax: -- neuveden --
E-mail: kp@vspp.cz
Sekretariát: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., Mgr. Matej Pekarik, Ph.D., prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Katedra cizích jazyků
Vltavská 585/14, 15000 Praha - Podnikání: Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: kj@vspp.cz