Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Rektorát:

Web:
E-mail:
 
 
Rektor: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Prorektorka Prorektorka pro vědu, výzkum a zahraničí:
PhDr. Ivana Bulanda, PhD.
Prorektorka Prorektorka pro provoz a vzdělávání:Ing. Jana Ďurišová, Ph.D.
Prorektorka Prorektorka pro studium:Ing. Vendula Fialová, Ph.D.
Kvestor: