Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Rektorát:

Web:
E-mail:info@vspp.cz
 
 
Rektor:
Prorektorka:Ing. Jana Ďurišová, Ph.D.
Prorektorka:
Prorektor:
Kvestor:
Ing. Jaroslav Beneš