Pracoviště - Katedra podnikání a managementu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Oddělení aplikované informatiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Sekretariát: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.