Pracoviská - Katedra podnikání a managementu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

AI

Oddělení aplikované informatiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.