Pracoviště - Katedra podnikání a managementu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra podnikání a managementu
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: kpm@vspp.cz
Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Sekretariát: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, Ing. Kamila Beňová, prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D., PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D., Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Ing. Filip Ježek, Ph.D., Ing. Vendula Fialová, PhDr. Lukáš Durda, Ph.D.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat