Pracoviská - Katedra podnikání a managementu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra podnikání a managementu
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: kpm@vspp.cz
Vedúci: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Sekretariát: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., Ing. Kamila Beňová, prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D., PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D., Ing. Jiřina Krajčová, Ph.D., Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Ing. Ján Dvorský, PhD., Ing. Vendula Fialová, Ph.D., Ing. Mgr. Daniel Toth, Dr., Ph.D., PhDr. Lukáš Durda, Ph.D.
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém