Pracoviště - Katedra cizích jazyků

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra cizích jazyků
Vltavská 585/14, 15000 Praha - Podnikání: Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: kj@vspp.cz
Sekretariát: Ing. Mgr. Petra Ležáková