Pracoviště - Oddělení aplikované informatiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Oddělení aplikované informatiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Sekretariát: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., RNDr. Martin Čajánek, Ph.D., RNDr. Zdeněk Taussik
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam