Pracoviská - Oddělení aplikované informatiky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Oddělení aplikované informatiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Sekretariát: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.