Pracoviská - Oddělení aplikované informatiky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Oddělení aplikované informatiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce
Telefónny zoznam