Pracoviště - Rektorát

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Rektorát
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Zuzana Potočárová, Mgr. Elen Kopecká
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam