Pracoviště - Rektorát

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Rektorát
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam