Pracoviská - Rektorát

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Rektorát
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Zuzana Potočárová
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
ZamestnanciGarantované predmety