Pracoviská - Kvestorát

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Kvestorát
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jaroslav Beneš
Sekretariát: Bc. Jan Krčmař, Denisa Hájková, Aleš Basta, Ing. Andrea Malcharková
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam