Pracoviště - Kvestorát

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Kvestorát
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Jaroslav Beneš
Sekretariát: Bc. Jan Krčmař, Denisa Hájková, Aleš Basta, Ing. Andrea Malcharková
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam