Pracoviská - Kvestorát

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Kvestorát
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jaroslav Beneš
ZamestnanciTelefónny zoznam