Pracoviště - Studijní oddělení

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Studijní oddělení
Telefon: +420 270 001 110, +420 270 001 117, +420 595 228 130, +420 595 228 150Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
Sekretariát: Mgr. Nikola Najzarová, Ing. Iva Juříková, Ing. Erika Schmidtová, DiS., Mgr. Denisa Ryšavá, Mgr. Kristina Svobodová
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam