Pracoviště - Personální oddělení

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Personální oddělení
Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava (Slezská Ostrava)
Telefon: +420 595 228 124, +420 739 527 111
Fax: -- neuveden --E-mail: martina.teperova@vspp.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --