Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Rektorát:

Web:http://www.vspp.cz
E-mail:info@vspp.cz
  
Rektor: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Prorektorka Prorektorka pro vědu, výzkum a zahraničí:PhDr. Ivana Bulanda, PhD.
Prorektor Prorektor pro studium:RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
Kvestor:Ing. Jaroslav Beneš
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě
Přehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě