PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

VŠPPVysoká škola podnikání a práva, a.s.
Rektorát:

Web:www.vspp.cz
E-mail:info@vspp.cz
  
Rektorka: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Prorektor studium:RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
Prorektorka:JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D.
Kvestor:Ing. Jaroslav Beneš
  
seznam pracovišťseznam zaměstnancůorgány pracovištěStudijní oddělenítelefonní seznam.
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
podprojektyUčebnyInformace o univerzitě
Přehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě