Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Rektorát:

Web:www.vspp.cz
E-mail:info@vspp.cz
  
Rektorka: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Prorektorka:Ing. Monika Bokšová
Prorektorka:JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D.
Prorektor:doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Prorektorka:Ing. Martina Nikolskaja
Kvestor:Ing. Jaroslav Beneš
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
Prehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite
Prehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite