Katedra marketingu (VŠPP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - VŠPP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - VŠPP
Bakalářská práceZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
Bakalářský seminář
ZS 2020/2021 - VŠPP
Cestovní ruch a volnočasové aktivity
ZS 2020/2021 - VŠPP
Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
BO22_5_C
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
DSEDiplomový seminářZS 2020/2021 - VŠPP
Ekologický management
ZS 2020/2021 - VŠPP
CHS114CZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Komunikace B2BZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPPPhDr. Ivana Bulanda, PhD.
KMPKomunikace v mezinárodním prostředí
ZS 2020/2021 - VŠPP
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - VŠPP
KADDXZS 2020/2021 - VŠPPdoc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD.
ZS 2020/2021 - VŠPPIng. Roman Kořán
KRKKorporátní komunikaceZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
MN1_2_8_Kvalita v podnikání
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
ZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
MNKXManagement kvality
ZS 2020/2021 - VŠPP
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
ZS 2020/2021 - VŠPP
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Management kvality II (Mezinárodní systémové standardy)ZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Management marketingové komunikaceZS 2020/2021 - VŠPP
Management v obchodě a službáchZS 2020/2021 - VŠPP
BP17_3ZS 2020/2021 - VŠPP
BP17_4Management výroby II (Organizace a řízení výroby)
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
MarketingZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
MMDZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
ZS 2020/2021 - VŠPP
Marketing IZS 2020/2021 - VŠPP
MR1ZS 2020/2021 - VŠPP
MAR123DZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
ZS 2020/2021 - VŠPP
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
B8_3Marketing I (Základy marketingu)
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
MAR227DZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
Marketing IIZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
MR2
ZS 2020/2021 - VŠPP
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
MRK2Marketing II.ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
Marketing II (Marketing management)ZS 2020/2021 - VŠPP
Marketing III.ZS 2020/2021 - VŠPP
Marketing III (Obchod a obchodní dovednosti)ZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
B8_5ZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
MMOSMarketing management pro obchod a služby
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
MPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
MN1_2_6_Marketing pro podnikatele I (Strategický marketing)
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
ZS 2020/2021 - VŠPP
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - VŠPPMgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
MOSZS 2020/2021 - VŠPPPhDr. Ivana Bulanda, PhD.
ZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
MKIZS 2020/2021 - VŠPPdoc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
MAA114CMarketingové aplikace (volitelný blok Marketing)
ZS 2020/2021 - VŠPP
Marketingové komunikaceZS 2020/2021 - VŠPP
MAK125EMarketingové komunikace (volitelný blok Marketing)
ZS 2020/2021 - VŠPP
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - VŠPP
MAVMarketingový výzkumZS 2020/2021 - VŠPPPhDr. Ivana Bulanda, PhD.
Média, společnost a kulturaZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
MVZS 2020/2021 - VŠPP
MEVZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
Mgr. Jozef Bohunický, PhD.
ZS 2020/2021 - VŠPP
MOM115E
ZS 2020/2021 - VŠPP
Mezinárodní obchodování I
ZS 2020/2021 - VŠPP
BO22_4_DMezinárodní obchodování IZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - VŠPP
Mezinárodní obchodování IIZS 2020/2021 - VŠPP
BO22_6_DZS 2020/2021 - VŠPP
MOIIIMezinárodní obchodování III: Komunikace v cizím jazyce
ZS 2020/2021 - VŠPP
BO22_7_DMezinárodní obchodování IV
ZS 2020/2021 - VŠPP
Mezinárodní obchodování IV: Realizace záměrů mezinárodních obchodních aktivit a operací
ZS 2020/2021 - VŠPP
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - VŠPPIng. Michal Červinka, Ph.D.
Mezinárodní podnikání a mezinárodní marketing I
ZS 2020/2021 - VŠPP
BO28_5ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
NOSFNákup – obchodování na vstupní straně firmyZS 2020/2021 - VŠPP
PN2_3_6_ZS 2020/2021 - VŠPP
PN2_3_7_Obchod a řízení prodeje II (Pokročilá teorie a praxe obchodu a řízení prodeje)
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
OLZS 2020/2021 - VŠPPdoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
BO29_1Obchodní portfolio a rozvoj konkurenčních výhod v obchodu a ve službách
ZS 2020/2021 - VŠPP
OPOVZS 2020/2021 - VŠPP
OZNPI
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
OZNPIIZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
OZNPIVObchodní zástupce – nákup,prodej IV
ZS 2020/2021 - VŠPP
Odpovědné podnikáníZS 2020/2021 - VŠPP
OKMSPOnline komunikace pro MSP
ZS 2020/2021 - VŠPP
OMA115EOn-line marketing (volitelný blok Marketing)ZS 2020/2021 - VŠPP
PER116CPersonalistikaZS 2020/2021 - VŠPPPhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.
PRKZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
BO6_3Podnikání a inovace v obchodu a službách
ZS 2020/2021 - VŠPP
PMOSIPodnikání a marketing v obchodu a službách IZS 2020/2021 - VŠPP
BO22_5_AZS 2020/2021 - VŠPPIng. Michal Červinka, Ph.D.
PMOSIIZS 2020/2021 - VŠPPIng. Michal Červinka, Ph.D.
Podnikání a marketing v obchodu a službách III
ZS 2020/2021 - VŠPP
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
PMOSIIIPodnikání a marketing v obchodu a službách IIIZS 2020/2021 - VŠPPIng. Lenka Švajdová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - VŠPPIng. Lenka Švajdová, Ph.D.
Podnikání a marketing v obchodu a službách IV
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
Podnikání v obchodu a službách
ZS 2020/2021 - VŠPP
PTPORPPokročilá teorie a praxe obchodu a řízení prodejeZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
POKZS 2020/2021 - VŠPPdoc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD.
Politická komunikaceZS 2020/2021 - VŠPPdoc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD.
PVP1MKZS 2020/2021 - VŠPP
PVP2MK
ZS 2020/2021 - VŠPP
PVP3MKZS 2020/2021 - VŠPP
PVP4MKPovinně volitelný předmět IV.
ZS 2020/2021 - VŠPP
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
ZS 2020/2021 - VŠPP
Praktické otázky moderního marketingu (výukový blok Marketing)ZS 2020/2021 - VŠPP
PKDZS 2020/2021 - VŠPPdoc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD.
ZS 2020/2021 - VŠPPdoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
MN1_2_2ZS 2020/2021 - VŠPP
Projektový management a aplikovaná technologie IIZS 2020/2021 - VŠPPdoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
MN1_2_4_ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
PN2_3_9_Provozní management II (Ekologický management)ZS 2020/2021 - VŠPPIng. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Public Relations
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD.
RZOA
ZS 2020/2021 - VŠPP
RZOSRealizace záměrů v obchodu a službách
ZS 2020/2021 - VŠPP
REKReklama
ZS 2020/2021 - VŠPP
Rétorika a komunikační dovednosti
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, Ph.D.
ŘOPBZS 2020/2021 - VŠPPPhDr. Lukáš Durda, Ph.D.
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
RKPOSZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Řízení lidského potenciáluZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
ZS 2020/2021 - VŠPP
Řízení péče o zákazníka
ZS 2020/2021 - VŠPP
RPZ
ZS 2020/2021 - VŠPP
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
RVL
ZS 2020/2021 - VŠPP
RIV115EZS 2020/2021 - VŠPP
Sociální marketingZS 2020/2021 - VŠPP
Strategický marketing
ZS 2020/2021 - VŠPP
SMAR
ZS 2020/2021 - VŠPP
SMRZS 2020/2021 - VŠPPIng. Vladimír Vavrečka, CSc.
Strategie a strategická analýza firmyZS 2020/2021 - VŠPPIng. PhDr. Petr Mašín, MBA
ZS 2020/2021 - VŠPPprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Technologie a sektory tvorby hodnoty výrobků a služebZS 2020/2021 - VŠPPdoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
TSTTechnologie a sektory tvorby hodnoty výrobků a služeb
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
ZS 2020/2021 - VŠPP
TR2Teorie reklamy II.ZS 2020/2021 - VŠPP
Úvod do studia médiíZS 2020/2021 - VŠPP
WEBWebmarketing
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
ZPU
ZS 2020/2021 - VŠPP
Mgr. Jozef Bohunický, PhD.