Oddělení aplikované informatiky (KPM VŠPP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - VŠPP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
APS124E
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
APS133E
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
LS 2019/2020 - VŠPPIng. Josef Myslín
LS 2019/2020 - VŠPP
ALG113ELS 2019/2020 - VŠPPdoc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
LS 2019/2020 - VŠPPdoc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
AGP125CAlgoritmy a programování ILS 2019/2020 - VŠPPdoc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Algoritmy a programování ILS 2019/2020 - VŠPP
Algoritmy a programování IILS 2019/2020 - VŠPP
Aplikovaná informatika - SBZ od února 2016
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Architektura počítačů
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
AIS115CArchitektury informačních systémů
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
BIC124D
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Jan Lešetický, Ph.D.
BIC114EBusiness a ICTLS 2019/2020 - VŠPP
BIN124EBusiness IntelligenceLS 2019/2020 - VŠPP
Business modelováníLS 2019/2020 - VŠPP
BSM126DBusiness modelováníLS 2019/2020 - VŠPP
DPM114EDatabáze pro manažery
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Judita Veselá, CSc.
DBS125CDatabázové systémy I
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
Databázové systémy II
LS 2019/2020 - VŠPP
DSL116E
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
DSL115ELS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Distribuované systémy a lokální počítačové sítě ILS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Distribuované systémy a lokální počítačové sítě II. (výukový blok ICT infrastruktura)LS 2019/2020 - VŠPP
Distribuované systémy a lokální počítačové sítě II. (výukový blok ICT infrastruktura)
LS 2019/2020 - VŠPP
B14_1LS 2019/2020 - VŠPP
Informační systémová podporaLS 2019/2020 - VŠPPdoc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
IN1
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
IN2
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
IN2XInformatika IILS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPdoc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
B10_3
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jana Syrovátková
IAP135CInternetové aplikace a prezentace
LS 2019/2020 - VŠPP
KAS114EKancelářské systémyLS 2019/2020 - VŠPPIng. Rostislav Tomeš
LS 2019/2020 - VŠPPdoc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
MN1_1_3LS 2019/2020 - VŠPP
Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání I (Kvantitativní metody v podnikání)
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
MN1_1_6_LS 2019/2020 - VŠPP
Matematika
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
MAP126DLS 2019/2020 - VŠPPdoc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Moderní trendy v architektuře počítačů
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Jan Pňakovič
Nástroje pro vývoj software
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
OOA115CObjektově-orientovaná analýza a návrh ISLS 2019/2020 - VŠPP
Ochrana a bezpečnost dat
LS 2019/2020 - VŠPP
OBD115EOchrana a bezpečnost dat
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
OPS136D
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
OPS226D
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Optimalizační metodyLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Optimalizační metodyLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
PZA126DLS 2019/2020 - VŠPPIng. Vladimír Janíček, Ph.D.
PZA115EPeriferní zařízení
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Pokročilé zpracování dat v ExceluLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
PBJ215EPovinný blok programování - Java II.
LS 2019/2020 - VŠPP
PBN115EPovinný blok programování - .NET ILS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
PSW116CLS 2019/2020 - VŠPPIng. Josef Myslín
PRT113D
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
PNE114ELS 2019/2020 - VŠPPIng. Josef Myslín
LS 2019/2020 - VŠPP
AND115EProgramování v platformě AndroidLS 2019/2020 - VŠPP
Projektové řízeníLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
RMA114CRequirements management
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Josef Myslín
Správa požadavků
LS 2019/2020 - VŠPP
SPO126DSpráva požadavků
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Josef Myslín
Statistika
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Statistika v podnikáníLS 2019/2020 - VŠPP
Statistika v podnikání
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Ján Dvorský, PhD.
LS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Zdeněk Taussik
TSW115CTestování SWLS 2019/2020 - VŠPP
TED115ETvorba elektronické dokumentaceLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Martin Trčka
TED125ELS 2019/2020 - VŠPP
Úvod do informatiky (INF)
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Martin Trčka
Úvod do informatiky (právo)LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Martin Trčka
Úvod do informatiky pro informatiky
LS 2019/2020 - VŠPP
Úvod do informatiky pro neinformatikyLS 2019/2020 - VŠPPIng. Pavel Vlček, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
Vývoj a administrace databáze OracleLS 2019/2020 - VŠPP
Základy programování .NET
LS 2019/2020 - VŠPP