Katedra práva (VŠPP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - VŠPP.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
AUP114DAutorské právo, průmyslová práva
LS 2019/2020 - VŠPP
BPP114CLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Martin Hobza, Ph.D.
Bankovní právo, bankovnictvíLS 2019/2020 - VŠPPdoc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
LS 2019/2020 - VŠPPdoc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D.
Civilní procesní právo ILS 2019/2020 - VŠPPMgr. Lenka Janečková
CIP213CLS 2019/2020 - VŠPP
CPD114D
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
CPD122ELS 2019/2020 - VŠPP
České a československé právní dějiny II.
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
DIS113ELS 2019/2020 - VŠPP
DIS218EDiplomový seminář 2
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
MED113EMediace
LS 2019/2020 - VŠPP
MAP1Mediální a autorské právo I.
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
MAP2Mediální a autorské právo II.LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Mezinárodní právo soukroméLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Zdeňka Ponitz
LS 2019/2020 - VŠPP
OPV116DLS 2019/2020 - VŠPPdoc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Občanské právo závazkové
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Obchodní právo v případových studiích
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Obchodní právo 1 - Právní postavení podnikatele
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
OBP216DObchodní právo 2 - Právo obchodních korporacíLS 2019/2020 - VŠPPdoc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
Obchodní právo 3 - obchodní vztahy podnikatele a jejich specifikaLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
ORJ114DOrganizace justice
LS 2019/2020 - VŠPP
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Osoby a jejich právní postavení
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Pojistněprávní vztahyLS 2019/2020 - VŠPPprof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Politika a právní myšleníLS 2019/2020 - VŠPPdoc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D.
PAV114DLS 2019/2020 - VŠPPdoc. Ing. Štefan Danics, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Jana Király
LS 2019/2020 - VŠPP
PIP115DPraktikum z insolvenčního právaLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Anita Pešulová
Praktikum z obchodního a insolvenčního právaLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
PRF113EPrávní filosofieLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Karel Havlíček
PPO113ELS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Saskia Poláčková, Ph.D.
Právní regulace podnikáníLS 2019/2020 - VŠPP
PUF116DPrávní úprava finančního trhu
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Martin Hobza, Ph.D.
PVN114C
LS 2019/2020 - VŠPP
PRA115DPrávoLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Hana Neštická
Právo cenných papírůLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Matej Pekarik, Ph.D.
PR1Právo ILS 2019/2020 - VŠPP
B11_1
LS 2019/2020 - VŠPP
PR2LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Matej Pekarik, Ph.D.
PR2XPrávo II
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Hana Neštická
B11_2LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Matej Pekarik, Ph.D.
PROSPrávo pro obchod a službyLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Právo sociálního zabezpečení pro podnikateleLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. David Šmíd, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPJUDr. David Šmíd, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Právo v praxiLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Zdeňka Ponitz
PZP114DPrávo životního prostředí
LS 2019/2020 - VŠPP
Předstátnicová výuka občanského práva
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
OFP113ELS 2019/2020 - VŠPP
OFP124ELS 2019/2020 - VŠPP
USP114EPředstátnicová výuka práva ústavního a správního
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Zdeňka Ponitz
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Jana Prchalová
ZPN113ELS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Jana Prchalová
POC113EPředstátnicový seminář z občanského právaLS 2019/2020 - VŠPPdoc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Předstátnicový seminář z obchodního právaLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
ROP124E
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Petr Ptáček
RCO114D
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Zdeňka Ponitz
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Matej Pekarik, Ph.D.
RIP214CŘímské právo II.LS 2019/2020 - VŠPP
SOU113E
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
Správa veřejného majetkuLS 2019/2020 - VŠPPMgr. JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.
SPS114CLS 2019/2020 - VŠPP
SSP116D
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Teoretické základy právaLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
TEP113ELS 2019/2020 - VŠPP
TEP214CTeorie práva II.LS 2019/2020 - VŠPPMgr. et Mgr. Jan Šmejkal
LS 2019/2020 - VŠPP
Trestněprávní limity podnikatelské činnosti
LS 2019/2020 - VŠPP
UPS113EÚstavní právo a státověda I.LS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
UPS225CÚstavní právo a státověda IILS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
UPS214CÚstavní právo a státověda II.
LS 2019/2020 - VŠPP
Ústavní soudnictvíLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
VOR125EVybrané otázky rozhodčího řízeníLS 2019/2020 - VŠPP
Vybrané otázky z práva sociálního zabezpečeníLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPJUDr. David Šmíd, Ph.D.
ZFP214CZáklady finančního práva II.
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
ZOP124ELS 2019/2020 - VŠPPdoc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
ZOP214C
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
ZAP234CLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
ZPP114CZáklady pracovního práva
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Zdeňka Ponitz
LS 2019/2020 - VŠPP
ZPD115D
LS 2019/2020 - VŠPP
ZSP113EZáklady správního práva I.LS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Zdeňka Ponitz
ZSP236C
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Zdeňka Ponitz
ZTP113E
LS 2019/2020 - VŠPP
ZTP214C
LS 2019/2020 - VŠPP
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Kriminalistika (úvod, technika)ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP
JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D.
Mezinárodní bezpečnostZS 2020/2021 - VŠPPdoc. JUDr. Katarína Chovancová, LL.M., Ph.D.
Úvod do veřejného práva
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
Vnitřní bezpečnost a pořádek IZS 2020/2021 - VŠPP
Vnitřní bezpečnost a pořádek II
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D.
ZSPZS 2020/2021 - VŠPPJUDr. David Šmíd, Ph.D.