Katedra práva (VŠPP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - VŠPP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Autorské právo, průmyslová právaLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Helena Chaloupková
LS 2019/2020 - VŠPP
Bankovní právo, bankovnictví
LS 2019/2020 - VŠPP
BZP123E
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D.
CIP113E
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Lenka Janečková
CIP213CLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Lenka Janečková
CPD114D
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
CPD122E
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
DPP116DLS 2019/2020 - VŠPPprof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
DIS113ELS 2019/2020 - VŠPP
DIS218EDiplomový seminář 2LS 2019/2020 - VŠPP
Exekuční právoLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. David Sedláček
LS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Marie Koričanská, Ph.D.
MediaceLS 2019/2020 - VŠPP
MAP1LS 2019/2020 - VŠPP
MAP2LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
MES116CMezinárodní právo soukroméLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Zdeňka Ponitz
LS 2019/2020 - VŠPP
Občanské právo - věcná práva
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
OPZ116DLS 2019/2020 - VŠPPdoc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Obchodní právo v případových studiíchLS 2019/2020 - VŠPP
OBP116DObchodní právo 1 - Právní postavení podnikateleLS 2019/2020 - VŠPP
OBP216D
LS 2019/2020 - VŠPP
OBP316DObchodní právo 3 - obchodní vztahy podnikatele a jejich specifikaLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Organizace justice
LS 2019/2020 - VŠPP
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
OJP113ELS 2019/2020 - VŠPPdoc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Pojistněprávní vztahy
LS 2019/2020 - VŠPP
PPM114E
LS 2019/2020 - VŠPP
Politologické aspekty veřejné správyLS 2019/2020 - VŠPPdoc. Ing. Štefan Danics, Ph.D.
PPR114DPozemkové právoLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jana Király
Pracovní právo v aplikační praxi
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Praktikum z insolvenčního právaLS 2019/2020 - VŠPP
Praktikum z obchodního a insolvenčního práva
LS 2019/2020 - VŠPP
Právní filosofieLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
PRP115F
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Právní úprava finančního trhuLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Martin Hobza, Ph.D.
PVN114CLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jana Király
PrávoLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Hana Neštická
PCP114C
LS 2019/2020 - VŠPP
PR1XPrávo I
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Právo I
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Právo I (Základy práva)LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Matej Pekarik, Ph.D.
PR2
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
PR2XLS 2019/2020 - VŠPP
Právo II.LS 2019/2020 - VŠPP
B11_2Právo II (Právo v podnikání)LS 2019/2020 - VŠPP
PROSPrávo pro obchod a službyLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
PRPPrávo v podnikání
LS 2019/2020 - VŠPP
PVP
LS 2019/2020 - VŠPP
Právo v podnikáníLS 2019/2020 - VŠPP
PVP115DPrávo v praxi
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Zdeňka Ponitz
PZP114DPrávo životního prostředíLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Jana Prchalová
Předstátnicová výuka občanského práva
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
OFP124E
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
USP114EPředstátnicová výuka práva ústavního a správního
LS 2019/2020 - VŠPP
USO113EPředstátnicová výuka práva ustavního, správního a občanskéhoLS 2019/2020 - VŠPPMgr. JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.
Předstátnicová výuka práva životního prostředí, pozemkového práva a právních vztahů k nemovitostem
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Jana Prchalová
LS 2019/2020 - VŠPP
Předstátnicový seminář z občanského práva
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Předstátnicový seminář z obchodního právaLS 2019/2020 - VŠPP
ROP124ERekodifikace občanského právaLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Petr Ptáček
RCO114DRozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Zdeňka Ponitz
RIP113E
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
SOU113ESoutěžní právoLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.
SPS114CSprávní soudnictví
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
TZP113ETeoretické základy právaLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Zdeňka Ponitz
TZP124ETeoretické základy práva
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
TEP214CLS 2019/2020 - VŠPPMgr. et Mgr. Jan Šmejkal
LS 2019/2020 - VŠPP
TLP116DTrestněprávní limity podnikatelské činnosti
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
UPS225CLS 2019/2020 - VŠPP
UPS214CLS 2019/2020 - VŠPP
USO114CLS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
VOC115DVybrané otázky civilního procesuLS 2019/2020 - VŠPP
Vybrané otázky rozhodčího řízeníLS 2019/2020 - VŠPP
VOS113EVybrané otázky z práva sociálního zabezpečeníLS 2019/2020 - VŠPPdoc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
LS 2019/2020 - VŠPP
ZFP214C
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
ZOP124ELS 2019/2020 - VŠPP
Základy občanského práva II.LS 2019/2020 - VŠPP
ZAP113EZáklady obchodního práva I.
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
ZAP234C
LS 2019/2020 - VŠPP
ZPP114C
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
ZEU214C
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Zdeňka Ponitz
LS 2019/2020 - VŠPPJUDr. Daniela Kovářová
Základy správního práva I.
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Zdeňka Ponitz
ZSP236CZáklady správního práva II
LS 2019/2020 - VŠPP
JUDr. Zdeňka Ponitz
ZTP113ELS 2019/2020 - VŠPPprof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Základy trestního práva II.
LS 2019/2020 - VŠPP
ZVP114DZáklady vědy o politiceLS 2019/2020 - VŠPPdoc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D.
Živnostenské právo a další formy regulace podnikání
LS 2019/2020 - VŠPP

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
KMT1
ZS 2020/2021 - VŠPP
doc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D.
KMG1Kriminologie (obecná část)
ZS 2020/2021 - VŠPP
JUDr. PhDr. Jana Firstová, LL.M., Ph.D.
Mezinárodní bezpečnost
ZS 2020/2021 - VŠPP
Úvod do veřejného práva
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPPdoc. JUDr. David Zámek, LL.M., Ph.D.
Vnitřní bezpečnost a pořádek IIZS 2020/2021 - VŠPP
ZSPZáklady správního právaZS 2020/2021 - VŠPPJUDr. David Šmíd, Ph.D.