Katedra cizích jazyků (VŠPP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - VŠPP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
AJG113EAnglická gramatika - příprava na mezinárodní zkoušky (FCE/CAE)LS 2019/2020 - VŠPP
Anglická obchodní korespondence
LS 2019/2020 - VŠPP
Anglický jazyk I
LS 2019/2020 - VŠPP
AJA1Anglický jazyk I
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Jan Skipala
AJB113ELS 2019/2020 - VŠPPIng. Mgr. Petra Ležáková
AJI113EAnglický jazyk I. Intermediate
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Adam Fireš
AJA213EAnglický jazyk IILS 2019/2020 - VŠPP
AJB213E
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Anglický jazyk IIILS 2019/2020 - VŠPPIng. Mgr. Petra Ležáková
Anglický jazyk III. BeginnersLS 2019/2020 - VŠPPIng. Mgr. Petra Ležáková
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. et Mgr. Lenka Fojtová
AJP313E
LS 2019/2020 - VŠPP
AJA413E
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Mgr. Petra Ležáková
AJI413EAnglický jazyk IV. Intermediate
LS 2019/2020 - VŠPP
AJP413EAnglický jazyk IV. Pre-IntermediateLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Adam Fireš
ANG1XAngličtina I
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Jan Skipala
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
ANG2XAngličtina II
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
ANG3LS 2019/2020 - VŠPP
ANG4X
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Jan Skipala
ANG4Angličtina IV
LS 2019/2020 - VŠPP
Angličtina V
LS 2019/2020 - VŠPP
ANG5
LS 2019/2020 - VŠPP
ANG6LS 2019/2020 - VŠPP
ANG6X
LS 2019/2020 - VŠPP
Business EnglishLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
B4_1Cizí jazyk I - Angličtina ILS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
Cizí jazyk I - Angličtina IILS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
B4_3
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Jan Skipala
Cizí jazyk I Angličtina IVLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
Cizí jazyk I Angličtina VLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
Cizí jazyk I (pomocný předmět 2015)LS 2019/2020 - VŠPPIng. Mgr. Petra Ležáková
B23_3_4LS 2019/2020 - VŠPP
B23_3_2LS 2019/2020 - VŠPPIng. Mgr. Petra Ležáková
B23_3_5
LS 2019/2020 - VŠPP
PhDr. Janusz Karpeta
B23_3_1
LS 2019/2020 - VŠPP
PhDr. Janusz Karpeta
B23_3_3LS 2019/2020 - VŠPPIng. Lenka Švajdová, Ph.D.
Cizí jazyk II - II FrancouzštinaLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
B23_4_2Cizí jazyk II - II Němčina
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Jan Skipala
B23_4_5Cizí jazyk II - II PolštinaLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPIng. Lenka Švajdová, Ph.D.
B23_5_4LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
B23_5_2Cizí jazyk II - III Němčina
LS 2019/2020 - VŠPP
B23_5_5Cizí jazyk II - III Polština
LS 2019/2020 - VŠPP
PhDr. Janusz Karpeta
B23_5_1LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Adam Fireš
JA1Jazyk anglický I.LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
JA2Jazyk anglický II.LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jan Skipala
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Jan Skipala
JA4
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Jan Skipala
JA5Jazyk anglický V.LS 2019/2020 - VŠPP
Německý jazyk I.
LS 2019/2020 - VŠPP
Německý jazyk I., pokročilíLS 2019/2020 - VŠPPIng. Mgr. Petra Ležáková
Německý jazyk I., začátečníci
LS 2019/2020 - VŠPP
NJA213ENěmecký jazyk II.
LS 2019/2020 - VŠPP
Německý jazyk II, pokročilí
LS 2019/2020 - VŠPP
Německý jazyk II, začátečníciLS 2019/2020 - VŠPP
NJA313ENěmecký jazyk III.LS 2019/2020 - VŠPPIng. Mgr. Petra Ležáková
Německý jazyk III, pokročilí
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Mgr. Petra Ležáková
NJZ313ELS 2019/2020 - VŠPP
NJA413ENěmecký jazyk IVLS 2019/2020 - VŠPP
NJP413E
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Mgr. Petra Ležáková
NJZ413E
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Mgr. Petra Ležáková
GEN114ENěmecký jazyk pro ekonomyLS 2019/2020 - VŠPP
GFL114ELS 2019/2020 - VŠPP
PAJ113ELS 2019/2020 - VŠPP
FCE115ELS 2019/2020 - VŠPP

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - VŠPP
ZS 2020/2021 - VŠPP