Oddělení aplikované informatiky (KPM VŠPP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - VŠPP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
APS124EAdministrativní a prezentační systémyLS 2019/2020 - VŠPP
Administrativní a prezentační systémy (právo)
LS 2019/2020 - VŠPP
AVS126DAgilní vývoj SW
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Algoritmizace I.LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Algoritmy a programování ILS 2019/2020 - VŠPP
AGP113CAlgoritmy a programování ILS 2019/2020 - VŠPPdoc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
AGP236CLS 2019/2020 - VŠPP
SZA110AAplikovaná informatika - SBZ od února 2016
LS 2019/2020 - VŠPP
ARP115EArchitektura počítačů
LS 2019/2020 - VŠPP
ARP126D
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
BIC124DLS 2019/2020 - VŠPPIng. Jan Lešetický, Ph.D.
Business a ICT
LS 2019/2020 - VŠPP
BIN124E
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Business modelování
LS 2019/2020 - VŠPP
BSM126DBusiness modelováníLS 2019/2020 - VŠPP
DPM114EDatabáze pro manažery
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Judita Veselá, CSc.
DBS125CDatabázové systémy ILS 2019/2020 - VŠPPIng. Eva Mištinová
DBS115CDatabázové systémy ILS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Databázové systémy II
LS 2019/2020 - VŠPP
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Distribuované systémy a lokální počítačové sítěLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
DSL126D
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
DSL215EDistribuované systémy a lokální počítačové sítě II. (výukový blok ICT infrastruktura)LS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
DSL226D
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
B14_1Ekonomická matematika
LS 2019/2020 - VŠPP
MN1_1_3_2
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
IN1
LS 2019/2020 - VŠPP
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Informatika ILS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Informatika IILS 2019/2020 - VŠPP
Informatika II
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Informatika III (Informační management)
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jana Syrovátková
IAP135CInternetové aplikace a prezentaceLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Jana Syrovátková
LS 2019/2020 - VŠPP
Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikáníLS 2019/2020 - VŠPP
Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání
LS 2019/2020 - VŠPP
Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání I (Kvantitativní metody v podnikání)LS 2019/2020 - VŠPP
MN1_1_6_LS 2019/2020 - VŠPPdoc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
MAT125CMatematikaLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Matematika
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
MAP126DLS 2019/2020 - VŠPPdoc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
MAP115E
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Jan Pňakovič
NVS110CNástroje pro vývoj softwareLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Objektově-orientovaná analýza a návrh IS
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.
Objektově-orientovaná analýza a návrh IS
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.
Ochrana a bezpečnost datLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
OBD115E
LS 2019/2020 - VŠPP
OPS136DLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
OPS124DOperační systémy ILS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Operační systémy IILS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Operační systémy II
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
OPT125COptimalizační metodyLS 2019/2020 - VŠPP
Optimalizační metodyLS 2019/2020 - VŠPP
PZA126D
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
PZA115E
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
PZE126DLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Pokročilé zpracování dat v ExceluLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
PBJ215EPovinný blok programování - Java II.
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Jiří Franc
Povinný blok programování - .NET I
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Josef Myslín
PBN215E
LS 2019/2020 - VŠPP
PSW116CProcesy vývoje SWLS 2019/2020 - VŠPP
PRT113DProgramovací techniky
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Programovací technikyLS 2019/2020 - VŠPPRNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Programování .NET I
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Josef Myslín
LS 2019/2020 - VŠPP
PNE216DProgramování .NET IILS 2019/2020 - VŠPPIng. Josef Myslín
AND115E
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
RMA114C
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Josef Myslín
Správa požadavkůLS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPIng. Josef Myslín
LS 2019/2020 - VŠPPIng. Tomáš Löster, Ph.D.
STPX
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPP
TSW115CTestování SW
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Martin Dudek
TED115E
LS 2019/2020 - VŠPP
LS 2019/2020 - VŠPPMgr. Martin Trčka
Úvod do informatiky (INF)
LS 2019/2020 - VŠPP
UDI134ELS 2019/2020 - VŠPP
UDI144E
LS 2019/2020 - VŠPP
UDN114E
LS 2019/2020 - VŠPP
Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
LS 2019/2020 - VŠPP
VAO126DVývoj a administrace databáze OracleLS 2019/2020 - VŠPPMgr. Michal Belda, Ph.D.
ZPN117CLS 2019/2020 - VŠPPIng. Josef Myslín